• Dostawa

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego Platformy internetowej.

2. Klient może osobiście odebrać zarezerwowane produkty w sklepie (BROWAR PROBUS, ul. Młyńska 16, 55-200 Oława) lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej), która odbierze zarezerwowane produkty w jego imieniu.

3. W przypadku gdy Klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej, firma ta jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia Klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu Klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

3. Wzór pełnomocnictwa znajduje się pod adresem: 
https://destylaty.net/upload/ka550/Wzor_pelnomocnictwa_kurier.pdf

4. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie pod adresem: BROWAR PROBUS, ul. Młyńska 16, 55-200 Oława.

  • Warunkowy dostęp do sklepu

Czy jesteś pełnoletni(a)?